Customers

Hidrobeton

Holcim

Еvrobild

Ecomix

Теmpo Trans

Ustra-Beton

Alpha-Mix

Atmix

Atastroy

Glavbolgarstroy

Agropolihim

AST Beton

Zavodski Stroeji -PS Pazardjik

BKS

BG-Beton

TITAN – Zlatna Panega